Υπηρεσίες  φύλαξης


Φύλαξη Εγκαταστάσεων

Από το ξεκίνημα της δραστηριότητας μας έχουμε οργανώσει και στελεχώσει ξεχωριστό τμήμα με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την φύλαξη εγκαταστάσεων και μονάδων, καθώς επίσης εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών κέντρων.

Η VLS SECURITY, μαζί με την υπηρεσία φύλαξης των εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει και σε συνεργασία με την εταιρεία Lloyds Insurance, μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στον κόσμο, έχει την δυνατότητα να σας παρέχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης, μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ, το οποίο και διαμορφώνεται ανάλογα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη αλλά και των φυλασσόμενων εγκαταστάσεων. 

 

 

Φύλαξη Φωτοβολταϊκών

Με καθοδηγητή την μεγάλη μας εμπειρία, αναλαμβάνουμε την φύλαξη σε εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, όπως Βιομηχανικές, Εργοστασιακές, Εργοταξιακές, Εμπορικών Κέντρων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων.

 

  

Φύλαξη Κατοικιών 

Πρόκειται για μια σύνθετη υπηρεσία που συνδυάζει την τοποθέτηση και λειτουργία εξοπλισμού φύλαξης και προστασίας με υπηρεσίες φύλαξης από φυσικά πρόσωπα.